ANA SAYFA HAKKIMIZDA FAALİYET ALANLARI HABERLER ONLINE RANDEVU İLETİŞİM

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, Aksan bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Hukuk büromuz tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal veuluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili
danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davalarıntakibi
• Telif hakları
• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
• Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlıkhizmeti verilmesi
• Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi


Copyright © 2013 Erbeyin Hukuk Bürosu | All Rights Reserved
Web Tasarım ve Programlama : Webkent Yazılım